Naamgeving Primaire Sleutel Velden

TCCO-FAST primaire sleutelvelden zijn opbouwd uit de naam van de entiteit en het woordje “id” Op het moment dat wij een primair sleutelveld willen voorzien van een waarde dan maken wij handig gebruik van deze naamgevingsconventie:

  • <$tablename> : de naam van de tabel zijn supertype

  • <$entname> : de naam van de tabel zijn subtype

Voorbeeld:

<$tablename>ID.<$entname>/init = $uuid