Include Operations

Include library operations implementeren in TCCO-FAST de UNIFACE public en partner operations.
TCCO-FAST maakt gebruik van verschillende include libraries. TCCO-FAST maakt onderscheid tussen include libraries op model-, generiek-, en template-niveau.

  • De bedrijfsregels op veld, occurrence, collectie en associatie niveau kan men terug vinden in de model libraries.

  • Template overkoepelend gedrag kan men terug vinden in de generieke include library.

  • Template specifiek gedrag kan men terug vinden in de template include libraries

TCCO-FAST UNIFACE public en partner operations implementeren (op één na) een gestandaardiseerde fout afhandeling. (0) succesvol, (-1) niet succesvol. Een uitzondering is gemaakt voor de retrieve operation (-2) geen data gevonden. Operaties op service niveau propageren de status naar de bovenliggende componenten. De filesysteem-, dbms-, service-afhankelijke operaties registreren daarnaast hun fout status in een logfile.

slide5 slide1 < >