UNIFACE Migraties

Grip op UNIFACE Migraties is een kunde.

Iedere migraties is anders. De kern van iedere migratie is: zonder inzicht geen uitzicht. Wij volgen de onderstaande aanpak:

  • Migraties beginnen met een audit op uw software. In de audit worden de risico's duidelijk in beeld gebracht. De audit geeft tevens aan welke stappen ondernomen moeten worden om afbreukrisico's te verlagen.

  • Voorbereiding technische migratie: Wij onderzoeken of de programmacode error-vrij omgezet kan worden naar de nieuwe ontwikkelomgeving.

  • Voorbereiding functionele migratie: Wij onderzoeken of koppelingen met bijvoorbeeld Word, Excel nog functioneren in de nieuwe omgeving.

  • Voorbereiding/begeleiden test: Wij onderzoeken of uw applicaties voldoende terugkoppeling geeft over het functioneren van deze.

  • Migratie

Bovenstaande geeft een globaal plaatje welke activiteiten wij uitvoeren.
Meer weten? Neem dan contact met ons op info@tcco.nl