De productiviteit in kaart

Nog niet zolang geleden was functiepuntanalyse (FPA) het middel om de omvang van een applicatie te berekenen.

In een model-, template-gedreven ontwikkelomgeving past deze aanpak vanwege de sterke productiviteitsschommelingen echter niet. Het ontwikkelen van een applicaties die passen binnen de TCCO-FAST model-, template gedreven aanpak gaat namelijk snel.

De in Agile | Kanban toegepaste complexiteitpunten bieden hier echter uitkomst. In plaats van tabellen te tellen, berekenen we het aantal taken. Per taak schatten we de complexiteit in. De complexiteit met de daarbij behorende kennis over de inspanning die nodig is om het probleem op te lossen geeft in praktijk voldoende handvatten om de benodigde inspanning te kunnen inschatten. Een kleine kanttekening: Een ervaren team zal taken minder snel als complex ervaren dan een minder ervaren team.

Productiviteit vergroten kan door de complexiteit te verlagen. TCCO-FAST UNIFACE templates dragen bij aan het verlagen van de complexiteit. Meer weten? Neem dan contact met ons op info@tcco.nl